Back Home Next

Membership & Public Relations Committee

Chairman Naushad A. Panjwani
Ex-Officio Chetan Shah
Narayan R. Pasari
Convenors Bhavesh P. Gandhi
Bhakti M. Vora
Jinal A. Shah

Members

Anand Bathiya

Bhavna G. Doshi

Deepak R. Shah

Divya B. Jokhakar

Himanshu V. Vasa

K. C. Narang

Kanu H. Doshi

Kinjal V. Bhuta

Kunjan N. Gandhi

Maitri Naik Ahuja

Manish P. Sampat

Mrinal A. Mehta

Naman Shrimal

Nandita P. Parekh

Nina P. Kapasi

Niranjan Hiranandani

Nitin P. Shingala

Payal M. Punatar

Pranay H. Marfatia

Preeti Oza

Rajeev N. Shah

Raman H. Jokhakar

Saket Sanganeria

Samit S. Saraf

Sangeeta S. Pandit

Shraddha P. Bathija

Sneh B. Bhuta

Sunil S. Kothare

Uday V. Sathaye

Yatin K. Desai

Back to Top

Back Home Next